EB-Alert Logo

EB-Alert

Achtergrond

Op 1 april 2002 werd de Wet verbetering Poortwachter van kracht. Deze wet legt de verantwoordelijkheid voor langdurig arbeidsverzuim bij zowel werkgever als werknemer en is bedoeld om het aantal WAO-instromers aan het einde van het eerste ziekte-jaar sterk te verminderen. De wet schrijft een nauwkeurig omschreven draaiboek voor dat gevolgd moet worden na een ziekmelding.

Vraag

Noordborgh, een handelsnaam van ING Assurantiekantoren Nederland B.V. is een landelijke keten van vooruitstrevende en toonaangevende financieel dienstverleners voor zowel particulieren als bedrijven. Zij wilde voor haar zakelijke relaties een webportaal ontwikkelen, waarbij zowel de werkgevers als de eigen verzuimbeheerders een instrument in handen gegeven werd om op een eenvoudige manier het verzuim te melden en te administreren. Hierbij moest zoveel mogelijk geautomatiseerd aan de eisen en verplichtingen van de Wet verbetering Poortwachter invulling worden gegeven.

Zowel werkgevers als verzuimbeheerders moesten constant en vrijwel direct geïnformeerd worden over de te nemen stappen in de loop van het verzuim van individuele werknemers. Hierbij valt onder meer te denken aan de aan- en afmeldingen naar bijvoorbeeld het UWV, het oproepen van werknemers voor doktersbezoek, de realisatie van een re-integratiedossier en een Plan van Aanpak. Ook het volledig automatisch genereren van schade-aangifte rapporten voor de relevante loondoorbetalingsverzekeraars viel binnen het plan. Voor de aangesloten werkgevers moest het tevens mogelijk worden om de verloop van het verzuim statistisch te volgen en af te zetten tegen bijvoorbeeld het gemiddelde verzuim bij andere bedrijven.

Gekozen oplossingen

Het front-end van de applicatie is geïmplementeerd in ASP.NET. In een achtergrondproces worden enkele malen per dag de statussen van de verzuimgevallen bekeken. Daarbij worden meldingen gegenereerd voor de verzuimbeheerders en werkgevers waarin de volgende te nemen stap aangegeven wordt. De genomen acties worden weer in het systeem ingevoerd.

Eens per maand worden statistieken gegenereerd waarbij o.a. gekeken wordt naar verzuimduur, verzuimpercentage en verzuimkosten. Deze gegevens helpen de werkgever het verzuim terug te dringen.

Speciale aandacht is besteed aan de beveiliging. In eerste instantie is er gekozen voor een combinatie van server- en clientcertificaten. Hoewel deze oplossing technisch perfect functioneerde is er, vanwege de administratieve beperkingen van een dergelijke oplossing, op een later tijdstip overgegaan naar een systeem van ‘calculators’ (zoals bij veel online banking-systemen) voor de gebruikers van de applicatie.

Resultaten

Zowel voor werkgevers als voor verzuimbeheerders is de applicatie buitengewoon succesvol gebleken. Op het moment van schrijven zijn er ruim 200 werkgevers met in totaal ruim 3000 werknemers aangesloten op EB-Alert.